Finansowanie - System upustów

Dzięki nowelizacji ustawy OZE, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość korzystania z tzw. systemu opustów. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą oddawać nadwyżki energii (np. wytworzonej w ciągu dnia lub lata) do sieci i odbierać ją w przypadku, gdy następuje niedobów energii słonecznej (wieczorem lub zimą). Pakiet Prosumencki 2019 pozwala przedsiębiorcom na wykorzystanie wytworzonego prądu na własne cele.